Corona, een duivels dilemma: kiezen voor NOW of voor ontslag?

23 maart 2020

Wij hebben al eerder geïnformeerd over de plannen van het kabinet om werkgevers tegemoet te komen in de schade die zij oplopen door het coronavirus. Terwijl in eerste instantie de regeling voor de werktijdverkorting van stal was gehaald, is vervolgens de Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW) aangekondigd in verband met de coronacrisis. Binnenkort zal het kabinet de plannen, die in hoofdlijnen al zijn gepresenteerd, uitwerken. Dan zal duidelijk worden wat de noodmaatregel precies inhoudt, voor wie de tegemoetkomingen gelden en hoe er concreet gebruik van kan worden gemaakt.

Is de NOW een oplossing?

Dat hangt ervan af. Een werkgever die omzetschade lijdt door de coronacrisis kan via de NOW een tegemoetkoming krijgen van 90% van het loon, maar moet dan wel het loon tot 100% aanvullen en werknemers niet ontslaan wegens bedrijfseconomische omstandigheden zolang gebruik wordt gemaakt van de NOW. Een dienstverband kan wel worden beëindigd in die periode als er sprake is van een andere ontslaggrond, bijvoorbeeld disfunctioneren of een verstoorde arbeidsrelatie. Ook kan de werkgever overgaan tot een proeftijdontslag op basis van die andere gronden. Het grote voordeel van de NOW is wel dat de tegemoetkoming niet alleen gaat gelden voor werknemers met een vast aantal uren, maar ook met variabele uren, dus flexibele arbeidskrachten. Het andere voordeel is dat de tegemoetkoming met terugwerkende kracht vanaf 1 maart jl. ingaat en een zeer groot deel van de arbeidskosten vergoedt aan de werkgever. Anderzijds is onduidelijk hoe lang de overheid dit blijft doen en dat, als deze regeling eindigt, alle kosten weer herleven voor de werkgever en er geen krimp in het personeelsbestand heeft plaatsgevonden.

Bedrijfseconomisch ontslag via UWV

Een andere mogelijkheid om te snijden in de personeelskosten is om bij het UWV een ontslagaanvraag in te dienen op bedrijfseconomische gronden. Als er sprake is van structurele omzetdaling, het wegvallen van opdrachten en inkomsten en/of liquiditeitsproblemen, dan kan het UWV toestemming verlenen om het dienstverband op te zeggen met één of meer werknemers. Daarbij geldt wel de eis dat als er weer een vacature ontstaat binnen 26 weken na einde dienstverband, gelijk aan die van de ontslagen werknemer, diezelfde werknemer weer in dienst dient te worden genomen. Als er ontslagen is op basis van het zogenaamde afspiegelingsbeginsel, dan dient bij het aanbieden van de vacature het ”omgekeerde afspiegelingsbeginsel” te worden toegepast. Bovendien dient het te gaan om een blijvende schade in de omzet en/of liquiditeit, zodat aannemelijk moet worden gemaakt dat de schade na het eindigen van de coronacrisis blijvend is. Een ander nadeel is dat het dienstverband niet mag worden opgezegd als er sprake is van een opzegverbod, bijvoorbeeld vanwege ziekte of zwangerschap.

Het voordeel van deze insteek is dat niet de volledige personeelskosten weer herleven als de NOW afloopt en het personeelsbestand dus al is aangepast naar een kleinere organisatie met minder werk en omzet. Dat geeft meer zekerheid over de personeelskosten zodra de coronacrisis is geëindigd. Het nadeel van een UWV procedure is wel dat het tijd kost om een ontslagvergunning te verkrijgen en dat een opzegtermijn moet worden toegepast. Bovendien dient aan de werknemer de transitievergoeding te worden uitbetaald en de afrekening van het dienstverband. Deze kosten worden wel na enige tijd dan wel weer terugverdiend door besparing op de personeelskosten.

Wat te doen?

Uiteraard hangt veel af van de binnenkort te verschijnen nadere uitwerking van de NOW. Zodra die bekend is, zullen wij hierover informeren om u te helpen bij het maken van een passende keuze. De keuze NOW of UWV zal voor een groot deel afhangen van de inschatting van de situatie nu en na het eindigen van de coronacrisis. In welke mate zal dan de omzet voor uw organisatie weer volledig herleven en wellicht zelfs toenemen door werkzaamheden die door de corona crisis waren uitgesteld en in volle omvang alsnog terugkomen? Of zal sprake zijn van blijvende omzetschade? Hoe groter de inschatting is dat de coronacrisis blijvende schade zal veroorzaken, des te meer de procedure via het UWV in beeld komt.

Wilt u meer informatie of met ons sparren over concrete vragen neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Ter informatie wijzen wij nog op onze FAQ sheet.

Deel dit verhaal:

Heeft u vragen over dit onderwerp?

Neem dan contact met ons op via:

030-2332218
post@eldermans-geerts.nl

Belangrijk zorgnieuws ontvangen?

Meld u nu aan voor de nieuwsbrief met juridisch nieuws over de zorg.
Aanmelden
  • Meld u nu aan voor onze nieuwsbrief!
    Wilt u op de hoogte worden gehouden van de laatste ontwikkelingen en veranderingen op juridisch gebied? Via onze nieuwsbrief krijgt u automatisch de laatste nieuwtjes via de e-mail toegestuurd.
  • Inschrijven nieuwsbrief