Omzetplafond

Wij maken ons al langere tijd zorgen om de ontwikkelingen met betrekking tot het omzetplafond. Wij vinden omzetplafonds onwenselijk en niet verenigbaar met marktwerking in de zorg. In het verleden hebben wij daar al meerdere malen over gepubliceerd. U leest deze artikelen hier:

 

Het lijkt erop dat onze inspanningen effect hebben, want in de politiek komt steeds meer aandacht voor dit fenomeen. Recent heeft Minister Schippers – in lijn met voorgaande berichten – aangegeven dat restitutieverzekerden geen hinder mogen ondervinden van eventuele afspraken tussen zorgverzekeraars en zorgaanbieders. Toch moeten we niet te vroeg juichen, want op 8 december 2015 heeft Schippers bij het beantwoorden van kamervragen over omzetplafonds naar aanleiding van het artikel in het FD juist weer aangegeven dat zij geen noodzaak ziet om omzetplafonds te verbieden of omzet gerealiseerd bij restitutieverzekerden buiten beschouwing te laten bij het omzetplafond. Dat is teleurstellend, omdat Schippers daarmee niet lijkt te willen onderkennen dat de keuzevrijheid wel beperkt wordt, want van een zorgaanbieder kan niet verlangd worden dat deze blijft doorwerken als deze niet betaald wordt.

Wij zullen ons blijven inzetten om het fenomeen omzetplafond onder de aandacht te blijven brengen teneinde te bewerkstelligen dat er uiteindelijk een regeling komt waardoor geen risico wordt overgeheveld van de zorgverzekeraar naar de zorgaanbieder en op grond waarvan echte keuzevrijheid wel gegarandeerd, ongeacht of de zorgaanbieder in kwestie al veel productie gedraaid heeft of niet.