Uw zorgorganisatie moet waarschijnlijk voldoen aan de meldplicht die geldt per 1 januari 2022 op grond van de Wtza en de Jeugdwet.

De melding moet door middel van het volledig invullen van het formulier via de website www.toetredingzorgaanbieders.nl. De melding moet niet eerder dan drie maanden voor aanvang van de zorgverlening worden gedaan.

Heeft u vragen over de Wtza-meldplicht?

Deze conclusie volgt uit de door u ingevulde vragen. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. Indien u op maat gemaakt advies wenst over de gevolgen van de Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza) voor uw zorgorganisatie, bijvoorbeeld omtrent de vraag of u wel of niet moet melden en/of concrete ondersteuning bij de melding, kunt u contact opnemen met Eldermans|Geerts.

Meer weten over de Wtza?