10 of minder zorgverleners

De conclusie van de door uw ingevulde vragen is dat de vergunningplicht van de Wtza waarschijnlijk niet voor uw zorgorganisatie geldt. Uw organisatie hoeft op grond hiervan dus waarschijnlijk geen Wtza-vergunning aan te vragen.

Let op! Indien uw zorgorganisatie op een gegeven moment na inwerkingtreding van de Wtza wel zorg gaat verlenen met meer dan 10 zorgverleners, dient er binnen 6 maanden na die overschrijding waarschijnlijk alsnog een Wtza-vergunning aangevraagd te worden.

De Wtza-vergunning dient aangevraagd te worden bij het CIBG door middel van een volledig ingevuld aanvraagformulier, welke elektronisch (via www.toetredingzorgaanbieders.nl) of per post aangeleverd moet worden. Vind hier een model van het aanvraagformulier.

Let op! Indien wordt gewerkt met onderaannemers: in principe geldt de vergunningplicht van de Wtza alleen voor de zorginstelling zelf als hoofdaannemer en niet voor de onderaannemer. Dit tenzij de hoofdaannemer een ‘lege huls is’ (dit is het geval wanneer zij alleen zorg doet verlenen middels de onderaannemer(s)). In dat geval geldt de vergunningplicht van de Wtza voor zowel de  hoofdaannemer als voor de onderaannemer(s).

Heeft u vragen over de Wtza-vergunningplicht?

Deze conclusie volgt uit de door u ingevulde vragen. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. Indien u op maat gemaakt advies wenst over de gevolgen van de Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza) voor uw zorgorganisatie kunt u contact opnemen met Eldermans|Geerts.

Daarbij kunt u denken aan:

  • het beoordelen of u een vergunning nodig hebt,
  • ondersteuning bij de aanvraag van de Wtza-vergunning,
  • het beoordelen of de statuten voldoen aan de vereisten van de Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza),
  • advies over het aanpassen van de statuten en voor zover nodig begeleiding bij het aanpassen van de statuten,
  • een analyse en advies over de invloed van de Wtza op de structuur van uw onderneming / organisatie.

Meer weten over de Wtza?