Nieuws

Onze advocaten schrijven regelmatig artikelen over interessante uitspraken of actuele thema’s. Daarnaast schrijven zij ook regelmatig over specifieke thema’s.

Voor  het onderwerp controle in de zorg is een aparte blog. Overige nieuwsberichten treft u hieronder aan.

Intransparantie als verdienmodel?

Intransparantie als verdienmodel? Na het initiatief van Het Roer moet Om is de roep om terugdringing van administratieve lasten steeds […]

Geplaatst in

Ontslagverzoek wegens disfunctioneren slechts 20% gehonoreerd

Ontslagverzoek wegens disfunctioneren wordt slechts in 20% van de gevallen gehonoreerd De Wet werk en zekerheid (hierna: WWZ) functioneert inmiddels […]

Geplaatst in

Niet contracteren kun je leren (Who’s the BOZ?)

Niet contracteren kun je leren: “Who’s the BOZ?” In Nederland is er vooral onder kleinere zorgaanbieders een interessante ontwikkeling gaande. […]

Geplaatst in

Plafondhandel: handel in omzetplafonds

Plafondhandel: handel in omzetplafonds In de zorg is een merkwaardige ontwikkeling gaande. Al enige tijd vragen wij aandacht voor het […]

Geplaatst in

Gastcollege door Advocaten

Afgelopen woensdag, 1 februari 2017, gaven mr. drs. E.E. (Eveline) Hoogeterp en mr. L. (Lisanne) Brouwer voor het derde jaar […]

Geplaatst in

VGZ en Zorg en Zekerheid moeten een ‘tandje’ bijzetten

In protheseland is een aantal vreemde ontwikkelingen gaande. Een tweetal verzekeraars heeft namelijk besloten dat de tandprotheticus niet meer (zelfstandig) […]

Geplaatst in

Animal Farm in de Mondzorg

Animal Farm in de Mondzorg “All animals are equal, but some animals are more equal than others”. De beroemde quote […]

Geplaatst in

Collectieve actie: alsnog volledige vergoeding voor behandeling voor bestaande patiënten

Collectieve actie: alsnog volledige vergoeding voor behandeling voor bestaande patiënten Steeds vaker horen wij geluiden dat aanbieders voor een of […]

Geplaatst in

Verwarring over het Kwaliteitsstatuut – deel 2

Inzetten van hulppersoneel bij vrijgevestigde GGZ-praktijken Naar aanleiding van eerder artikel is het kwaliteitsstatuut aangepast. GGZ zorgaanbieders met personeel in loondienst […]

Geplaatst in

NZa creëert probleem voor SGGZ via contractvereiste hersteltarief

NZa creëert probleem voor SGGZ via contractvereiste hersteltarief De NZa heeft nadat zij door het CBb op haar vingers is […]

Geplaatst in