Wet zorg en dwang: wie houdt toezicht?

28 juni 2019

Ondanks de oproep van een aantal brancheorganisaties om de Wet zorg en dwang (Wzd) uit te stellen, zal de Wzd hoogstwaarschijnlijk gewoon in werking treden op 1 januari 2020. Dit terwijl er onder de betrokken zorgaanbieders veel onduidelijkheid bestaat over de toepassing van de Wzd in de praktijk. Zullen de zorgaanbieders per 1 januari 2020 al geconfronteerd worden met een strenge handhaving door de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ)?

Onduidelijkheid bij brancheorganisaties

Op 16 april 2019 hebben een aantal brancheorganisaties (Actiz, LHV, NVAVG, Verenso, NIP, V&VN en Zorgthuisnl) een brief geschreven aan het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). In hun brief pleiten de brancheorganisaties nadrukkelijk voor grondige heroverweging van de invoering van de Wzd. Daarnaast achten zij uitstel van de beoogde invoeringsdatum noodzakelijk. De brancheorganisaties wijzen onder andere op onduidelijkheid bij samenloop van de Wzd met de Wet verplichte GGZ, technische uitvoerproblemen bij de elektronische cliënt dossiers en onvoldoende voorbereidingstijd. Invoering van de Wzd achten de brancheorganisaties met ingang van 1 januari 2020 als ondenkbaar.

Geen uitstel

Minister De Jonge heeft op 7 juni 2019 gereageerd op de oproep van de brancheorganisaties. De minister geeft aan de bezorgdheid van de brancheorganisaties serieus te nemen en geeft aan bereid te zijn om tegemoet te komen aan de bezwaren. 2020 zal daarom als overgangsjaar worden gebruikt om te werken aan een goede implementatie van de Wzd. De minister stelt de invoering van de Wzd niet uit. De minister geeft in zijn brief aan dat er vóór 1 juli 2019 een ‘roadmap’ beschikbaar komt die aangeeft hoe het overgangsjaar er uit zal gaan zien.

Handhaving IGJ

De minister is niet van plan om de invoering van de Wzd uit te stellen. Op grond van de Wzd zal de IGJ als toezichthouder belast zijn met naleving van de wet. Gelet op de vele onduidelijkheden met betrekking tot de implementatie van de Wzd zal de IGJ in eerste instantie een ‘lerende rol’ aannemen, zodat instellingen de ruimte krijgen om de wet goed te implementeren.

Toezichtvisie IGJ

Op 16 mei 2019 heeft de IGJ een toezichtvisie gepubliceerd over de Wzd en Wvggz. In deze toezichtvisie worden de randvoorwaarden besproken waarbinnen de IGJ zal gaan handhaven. De IGJ geeft aan met name in de eerste jaren stimulerend te zullen acteren.

Geruststelling?

De IGJ zal dus per 1 januari 2020 een stimulerende en lerende rol gaan aannemen bij de handhaving van de Wzd. De vraag is of de beroepsgroepen hiermee voldoende zijn gerustgesteld, zeker nu er nog veel onduidelijkheid bestaat over de Wzd en er nog veel bekend gemaakt moet worden. Desalniettemin geeft het instellingen iets meer ruimte om haar eigen processen goed in kaart te brengen en de Wzd zorgvuldig te implementeren.

Bekijk ook deze artikelen over de wet zorg en dwang:

> IGJ publiceert toezichtvisie op onvrijwillige en verplichte zorg
> Wet zorg en dwang: stand van zaken
> Dwang in de zorg thuis
> Samenloop Wet zorg en dwang en Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg
> Regeling Zorg en Dwang
> Wvggz: zorgvuldige afweging van passende zorgverlening
> Crisissituaties binnen de Wzd en Wvggz

Masterclass Wzd en Wvggz – 18 december 2019

Masterclass-wet-verplichte-gzz-en-wet-zorg-en-dwang-18-dec

Mocht u meer informatie willen hebben de Wet zorg en dwang en Wet verplichte GGZ?

Wellicht is de masterclass van woensdag 18 december iets voor u? Klik hier voor meer informatie.

Deel dit verhaal:
  • Meld u nu aan voor onze nieuwsbrief!
    Wilt u op de hoogte worden gehouden van de laatste ontwikkelingen en veranderingen op juridisch gebied? Via onze nieuwsbrief krijgt u automatisch de laatste nieuwtjes via de e-mail toegestuurd.
  • Inschrijven nieuwsbrief