Wat doen wij wel en niet

Voor u is het belangrijk om te weten voor welke soort zaken u bij ons terecht kunt. Wij hebben bijzondere expertise op het terrein van de gezondheidszorg en beschikken over uitgebreide deskundigheid en ervaring in dit vakgebied. Maar even belangrijk is het adviseren en begeleiden van ondernemers, non-profit-organisaties en overheidsinstanties. En verder staan wij particulieren bij op een aantal specifieke terreinen. Kijkt u op het onderwerp dat voor u van belang is.

Wat doen wij niet?

Wat wij doen willen wij goed doen. Daarom zijn er ook zaken die wij niet in behandeling nemen, bijvoorbeeld strafzaken. Voor zaken waarvoor wij niet de deskundigheid in huis hebben beschikken wij over een nationaal en internationaal netwerk voor verwijzing naar een deskundige in wie wij vertrouwen hebben. Als u een probleem heeft waarmee wij u niet kunnen helpen, dan zorgen wij er voor dat u goed terecht komt.

Kwaliteit

Onze professionele aanpak is geborgd door het werken op basis van de verordeningen en richtlijnen van de Nederlandse Orde van Advocaten.