Seminar

Seminar: aanbesteden in de zorg

Er is veel te doen geweest over het aanbesteden in de zorg. Is dit nu wel of niet verplicht? Kan […]

Geplaatst in

Seminar: Ontslag Bestuurders

Voor het ontslag van statutaire bestuurders van een N.V. of een B.V. zijn verschillende regels van toepassing, wat het in […]

Geplaatst in

Seminar: Actualiteiten zorginkoopbeleid 2019

Actualiteiten zorginkoopbeleid 2019 in nog geen 2 uur Op 17 april 2018, 16 dagen nadat het zorginkoopbeleid door de zorgverzekeraars moet […]

Geplaatst in

Seminar: Toezichthouders

Een goede kwaliteit van zorg, waaronder begrepen een goede werking van de Nederlandse zorgmarkt, is in ons aller belang. Dit […]

Geplaatst in

Seminar: Eerste hulp bij de AVG en de FG

Nog 5 maanden tot u moet voldoen aan de nieuwe privacywetgeving! Bent u er al klaar voor? Veel regels blijven […]

Geplaatst in

Seminar: Controle door de zorgverzekeraar en IGZ

Een goede kwaliteit van zorg is in ons aller belang. Dit is geborgd door wet- en regelgeving. Maar dat betekent […]

Geplaatst in

Seminar: Vastgoed en Zorg

Scheiden van Wonen en Zorg, een veelgehoorde term. Een onderdeel van het huidige overheidsbeleid is het letterlijk scheiden van wonen […]

Geplaatst in

Het toetsen van concentraties in de zorg

De Nederlandse Zorgautoriteit (“NZa”) houdt als ‘marktmeester’ in de zorg toezicht op zorgaanbieders en zorgverzekeraars. Daarbij dient de NZa steeds […]

Geplaatst in

De rol van toezichthouders bij concentraties in de zorg: vaak een grijs gebied in de overnamepraktijk

Per 1 januari 2014 is de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) uitgebreid met de verplichting voor een zorgaanbieder om bij de […]

Geplaatst in

Seminar: horizontaal toezicht

Een modewoord of een verandering in controletechnieken op de lange termijn? Steeds vaker valt de term horizontaal toezicht binnen de […]

Geplaatst in