Let op: controleer CIBG-brief over de Wtza

25 oktober 2021

De afgelopen tijd hebben wij verschillende artikelen geschreven over de Wet toetreding zorgaanbieders (‘Wtza’) die op 1 januari 2022 in werking zal treden. De Wtza vervangt de toelatingsbepalingen van de huidige Wet toelating zorginstellingen (‘WTZi’).

Wij hebben van verschillende zorgaanbieders vernomen dat het CIBG hen een brief heeft toegezonden, waarin onder andere wordt ingegaan op de mogelijke vergunningplicht dan wel de omzetting van de WTZi-toelating naar de Wtza-vergunning voor die zorgaanbieder. Zorgaanbieders doen er goed aan om vast te stellen of de inhoud van die brief klopt en zo niet, hier tijdig onderbouwd op te reageren. Daar gaan wij onderstaand nader op in.

Verplichtingen Wtza

De Wtza brengt verschillende – soms nieuwe – verplichtingen met zich, waaronder de meldplicht, vergunningplicht en de verplichting om een interne toezichthouder aan te stellen. Daarmee zal de Wtza gevolgen hebben voor de meeste zorgaanbieders. Zorgaanbieders doen er dus goed aan om alvast goed te kijken naar welke verplichtingen voor hun organisatie zullen gaan gelden.

In ons seminar van 9 november 2021 met als onderwerp: “Wtza per 1 januari 2022: wat betekent het voor de zorgorganisatie?” praten wij u verder bij en staan wij stil bij de belangrijkste aandachtspunten uit de Wtza. Dit kan dan ook een goede manier zijn om alvast een beeld te krijgen bij de belangrijkste verplichtingen. Meld u vooral (kosteloos) aan.

Brief CIBG over vergunningplicht

Daarnaast hebben wij begrepen dat het CIBG brieven stuurt naar zorgaanbieders, waarin wordt aangegeven of de zorgaanbieder wel / geen vergunning nodig zal hebben onder de Wtza. Wij hebben begrepen dat deze analyse van het CIBG in praktijk niet altijd lijkt te kloppen. Zo zijn er zorgaanbieders die op basis van de Wtza wel een vergunningplicht lijken te hebben, maar waar het CIBG aangeeft dat een vergunning op basis van de bij hun bekende gegevens niet vereist zou zijn. Dat kan tot resultaat hebben dat het CIBG de WTZi-toelating onterecht niet omzet naar een vergunning (en de aanbieder dus later zelf een vergunningsaanvraag zou moeten indienen) of dat een zorgaanbieder onterecht in de veronderstelling is dat een vergunning niet aangevraagd hoeft te worden.

Het CIBG vraagt de zorgaanbieder de gegevens goed te controleren, dat is dus een eigen verantwoordelijkheid. Daarnaast zou in de brief zijn aangegeven dat zorgaanbieders die het niet eens zijn met deze analyse, vóór een bepaalde datum een onderbouwde reactie moeten sturen naar het CIBG.

E-learning – Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza)

Leer over de Wtza, en de AWtza.

Welke Wtza-verplichtingen gelden er voor u?

Check het met: de Wtza-wizard.

 

Bekijk de CIBG-brief goed

Het is dan ook raadzaam om een dergelijke brief van het CIBG én de Wtza goed na te kijken, om vast te stellen welke verplichtingen voor u of uw organisatie zullen gaan gelden. De inschatting van het CIBG ten aanzien van de omvang of aard van de zorgverlening kan onjuist zijn en het is aan de zorgaanbieder zelf om te checken of een vergunning vereist is op basis van de feitelijke situatie. We merken op dat een vergunning (kort samengevat) nodig is wanneer een zorgaanbieder (i) medisch specialistische zorg levert of (ii) (Zvw- of Wlz-)zorg levert met meer dan 10 zorgverleners.

Indien de analyse van het CIBG niet lijkt te kloppen, is het zaak hier tijdig en goed op te reageren. Uiteraard kunt u altijd vrijblijvend contact met ons opnemen om hierover van gedachten te wisselen.


Wat betekent de Wtza voor uw zorgorganisatie? Controleer het via de Wtza-wizard

De Wtza brengt verschillende – ook nieuwe – verplichtingen met zich voor zorgorganisaties. Via onze Wtza-wizard kunt u door middel van het beantwoorden van een aantal simpele vragen snel in beeld krijgen wat uw verplichtingen zijn ten aanzien van:

Zie ook:

Deel dit verhaal:

Heeft u vragen over dit onderwerp?

Neem dan contact met ons op via:

030-2332218
post@eldermans-geerts.nl

Belangrijk zorgnieuws ontvangen?

Meld u nu aan voor de nieuwsbrief met juridisch nieuws over de zorg.
Aanmelden
  • Meld u nu aan voor onze nieuwsbrief!
    Wilt u op de hoogte worden gehouden van de laatste ontwikkelingen en veranderingen op juridisch gebied? Via onze nieuwsbrief krijgt u automatisch de laatste nieuwtjes via de e-mail toegestuurd.
  • Inschrijven nieuwsbrief