Veelgestelde vragen over corona en logopedie

1. Ik wil mijn cliënten en mijn personeel beschermen tegen het corona virus, maar ook de zorg voor cliënten blijven continueren. Wat kan ik doen?
2. Wat zijn de voorwaarden bij de inzet van zorg op afstand?
3. Hoe zit het met vergoedingen ten aanzien van zorg op afstand?
4. Herregistratie wordt bemoeilijkt door het corona virus. Is hier een oplossing voor getroffen?
5. Welke programma’s zijn veilig voor telelogopedie?

1. Ik wil mijn cliënten en mijn personeel beschermen tegen het corona virus, maar ook de zorg voor cliënten blijven continueren. Wat kan ik doen?

U kunt als logopedist zorg op afstand inzetten om verdere verspreiding van het virus te voorkomen. Zo kunt u een fysieke afspraak (met voorafgaande goedkeuring van een cliënt) omzetten naar een telefonische zitting of naar een zitting telelogopedie. Bij telelogopedie wordt gebruik gemaakt van internet: de logopedist behandelt de cliënt op afstand met behulp van bijvoorbeeld een speciaal ontwikkeld e-health programma of een videoconsult. In onze Zorgmakelaarsupdates gaan wij hier uitvoerig op in.

2. Wat zijn de voorwaarden bij de inzet van zorg op afstand?

De NZa heeft de beleidsregels ten aanzien van zorg op afstand voor o.a. paramedische zorg tijdelijk verruimd. Door de verruiming van de regels kunt u ook het eerste contact met een nieuwe cliënt op afstand laten plaatsvinden. Kortom: de voorwaarde dat u slechts bij een al bekende cliënt zorg op afstand kan inzetten, wordt dus door de NZa tijdelijk losgelaten. Daarnaast kan u op grond van de verruiming ook zorg op afstand in rekening  brengen als hier nog geen speciale prestatie voor is vastgesteld. U declareert in dat geval dan de reguliere prestatie. Het is dan wel van belang wat hierover met de zorgverzekeraar is afgesproken.

De zorgverzekeraars hebben in een gezamenlijke verklaring bekend gemaakt dat zij ten aanzien van telelogopedie mee gaan in de verruiming van de zorgverzekeraars: het eerste contact kan ook middels telelogopedie plaatsvinden. Ten aanzien van de telefonische zitting volgen de zorgverzekeraars deze verruiming echter niet. Dat betekent dat het eerste contact met een cliënt niet middels een telefonische zitting kan plaatsvinden. Er dient sprake te zijn van een al bestaande behandelrelatie van de cliënt.

Daarnaast is het van belang dat u tevens toestemming hebt van uw cliënt om de vervangende zorg in te zetten. Leg vast dat u dit hebt besproken en dat u toestemming hebt van de cliënt om het programma te gebruiken. Een toestemmingsverklaring kunt u bij ons opvragen.

Tot slot is het van belang dat zorgverzekeraars individueel nog aanvullende voorwaarden kunnen stellen ten aanzien van telelogopedie.

3. Hoe zit het met vergoedingen ten aanzien van zorg op afstand?

De telefonische zitting komt onder normale omstandigheden niet bij iedere zorgverzekeraar voor vergoeding in aanmerking. VGZ, Zilveren Kruis, Caresq, a.s.r. en DSW kopen deze prestatie gewoonlijk niet in. Echter zullen nu alle zorgverzekeraars in verband met het coronavirus tijdelijk de telefonische zitting vergoeden. Deze tijdelijke maatregel treedt in met terugwerkende kracht vanaf 1 maart en zal duren tot het moment dat de landelijke richtlijnen/adviezen van de Rijksoverheid en het RIVM niet meer van toepassing zijn. Na beëindiging zal er een overgangstermijn van een week worden gehanteerd.

Telelogopedie komt bij VGZ onder normale omstandigheden alleen voor vergoeding in aanmerking indien gebruik wordt gemaakt van het programma TinyEye. VGZ maakt hier nu ook tijdelijk een uitzondering op. Ook bij gebruik van andere programma’s zal VGZ overgaan tot vergoeding van telelogopedie. Let daarbij wel op dat u gebruik maakt van een veilig bevonden programma.

In onze Zorgmakelaarsupdates gaan wij uitvoerig in op de wijze van declareren van zorg op afstand.

4. Herregistratie wordt bemoeilijkt door het corona virus. Is hier een oplossing voor getroffen?

Het kan zijn dat u een registratie hebt in het Kwaliteitsregister Paramedici (KP) die met enkele weken of maanden zal verlopen. Momenteel kan het door annuleringen van scholingen en congressen moeilijk zijn om de benodigde punten voor een herregistratie bij elkaar te krijgen. Het KP heeft daarom een tijdelijke regeling getroffen: de incidentele coronadispensatieregeling. Met een beroep op deze regeling vraagt u een tijdelijke periodieke registratie aan. U krijgt dan van het KP een half jaar extra de tijd om te voldoen aan de geldende kwaliteitscriteria. Let op: als uw registratie binnenkort verloopt maar uw digitaal portfolio bij het Kwaliteitsregister Paramedici aangeeft dat u voldoende deskundigheidsbevordering hebt dan is een beroep op deze regeling niet nodig. U kunt dan een normaal verzoek indienen tot herregistratie.

In tegenstelling tot de reeds bestaande KP dispensatieregeling wordt een definitieve kwaliteitsregeling na een verlengde coronadispensatie niet gekort. Dat betekent dat een kwaliteitsregistratie na de tijdelijke registratie voor 5 jaar geldig zal zijn. Voor meer informatie over de procedure voor deze regeling verwijzen wij u naar deze regeling bij het Kwaliteitsregister Paramedici.

5. Welke programma’s zijn veilig voor telelogopedie?

Het is bij zorg op afstand van belang dat u gebruik maakt van veilige programma’s. Voorkomen moet worden dat onbevoegde derden gesprekken kunnen afluisteren of opnemen. Het is van belang dat u o.a. rekening houdt met de privacyregels die voortvloeien uit de AVG. Zie hiervoor ook onze pagina corona en privacy.

Er is helaas (nog) geen eenduidig handvat beschikbaar waarmee programma’s op veiligheid kunnen worden getoetst. Het kan zijn dat deze binnenkort beschikbaar komt omdat momenteel veel discussie gaande is over welke programma’s wel en niet veilig zouden zijn.

Wel kunt u aan de hand van de volgende vragen zelf aandacht besteden aan de veiligheid van een programma:

 • wordt alle communicatie versleuteld (end-to-end encryptie)?;
 • is de versleuteling zodanig dat de communicatie onleesbaar is voor de provider?;
 • is de beveiliging recentelijk (maximaal twaalf maanden terug) onafhankelijk ge-audit?;
 • is het programma specifiek ingericht op de zorg?
 • heeft het programma een NEN 7510 certificaat?
 • heeft het programma een NEN7512 certificaat?;
 • heeft het programma een ISO 27001 certificaat?
 • heeft de gebruiker zelf de controle over het opslaan van gesprekken/gegevens?

Bovenstaande vragen geven aan welke elementen voor het gebruik van een e-health programma van belang zijn.

Door zorgverleners worden verschillende programma’s gebruikt. Wij hebben een aantal voor u op een rij gezet:

Zorgverzekeraars Nederland (ZN) heeft op 20 maart jl. aangegeven dat zij in ieder geval Clickdoc, E-zorg, KPN-zorgmessenger, Physitrack, Vtell/Vcare, Zauris en Incura voldoende veilig vindt. Dit is een niet uitputtend lijstje: niet genoemde programma’s kunnen derhalve ook veilig zijn. De zorgverzekeraars sluiten zich daar bij aan.

De volgende programma’s zijn volgens ZN onvoldoende veilig:

 • Skype (‘consumentenversie’)
 • Zoom (‘consumentenversie’)
 • Whatsapp
 • Facetime

Het heeft daarom de voorkeur om geen gebruik te maken van deze programma’s. Het is niet duidelijk aan de hand van welke criteria ZN bovenstaand lijstje heeft opgesteld. Mogelijk wordt dit binnenkort wel bekend gemaakt.

Wat betreft het gebruik van Skype of andere programma’s waarvan de veiligheid niet met zekerheid vaststaat het volgende. De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft recentelijk aangegeven dat goede zorg tijdens de corona crisis boven privacy gaat. Daarmee wordt bedoeld dat een organisatie die geen beveiligde optie heeft om te beeldbellen bij hoge uitzondering een programma zoals Skype mag gebruiken. Maar er dienen dan wel een aantal (extra) waarborgen te worden genomen:

 • U dient cliënten op de hoogte te brengen van de privacy risico’s van het gebruik van het betreffende programma. U kunt hierbij aangeven dat het programma slechts bij uitzondering wordt gebruikt en dat het gebruik niet waterdicht is. Leg ook vast dat u dit hebt besproken en dat u toestemming hebt van cliënt om het programma te gebruiken;
 • Bespreek zo min mogelijk gevoelige gegevens van de cliënt, zoals diens naam;
 • Gebruikt u een chat-applicatie die gesprekken vastlegt? Wis deze dan zo spoedig mogelijk.

Recent heeft de AP tevens een keuzehulp opgesteld. In deze keuzehulp heeft de AP bij meerdere programma’s – waaronder Zoom, Skype en Whatsapp – gekeken naar privacyaspecten. Uit de keuzehulp volgt dat Zoom, Skype en Whatsapp niet aan alle veiligheidsnormen voldoet. Met name in de zorg dient dus terughoudend te worden omgegaan met het gebruik van deze programma’s. Meer informatie over de keuzehulp van de AP kunt u in onze FAQ privacy vinden.

 • Meld u nu aan voor onze nieuwsbrief!
  Wilt u op de hoogte worden gehouden van de laatste ontwikkelingen en veranderingen op juridisch gebied? Via onze nieuwsbrief krijgt u automatisch de laatste nieuwtjes via de e-mail toegestuurd.
 • Inschrijven nieuwsbrief